Przeskocz do treści

Program do pitów do rozliczenia za rok 2013

Witamy,

trwają aktualnie prace nad nowym programem do PIT umożliwiającym szybkie i sprawne rozliczenie się z podatku za 2013 rok. Już w okolicach lipca program będzie gotowy i oddany do testów dla doświadczonych ekspertów. Dzięki temu rozliczenie się z podatku za 2013 rok będzie dla Polskich podatników zdecydowanie łatwiejsze niż dotychczas.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ryczałtu zapraszamy na świeżo otwarty serwis poświęcony PIT-28 – kliknij tutaj.

Znajdziesz na nim nie tylko szereg porad dotyczących wypełniania PIT 28, ale również darmowy program zarówno w wersji do pobrania, jak w wersji online.

Reklamy

Jak korzystać z ulgi prorodzinnej w 2012 roku?

Ile można zyskać

Kwotę odlicza się od podatku, zatem jest to jedna z najistotniejszych ulg podatkowych. Końcowa kwota odliczenia zależna jest od liczby posiadanych dzieci, przy czym nie ma górnej ich granicy – tyle, ile jest dzieci, tyle razy kwotę można odliczać. Za każde dziecko przypada rocznie 1.112,04 zł, miesięcznie kwota 92,67 zł, a dziennie 3,09 zł.

Jak zadeklarować korzystanie z ulgi?

Z ulgi korzystamy wypełniając załącznik PIT-O oraz odpowiednią główną deklarację podatkową (PIT-36, PIT-37). Ulgę odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podać musi liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Wymagane dokumenty

Dokumentów nie przekazuje się łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatnik ma w deklaracji wpisać tylko ilość posiadanych dzieci. Dokumenty przekazać należy wyłącznie na żądanie organu kontrolującego.

 Więcej na temat ulgi na dziecko

PIT-37

Wypełnianie deklaracji podatkowych wydaje się trudne. W rzeczywistości jest to dużo prostsze, niż mogłoby się wydawać. Zobacz, jak można zrobić do szybko i w zaledwie kilka minut.

PIT37 jest jednym z najpopularniejszych formularzy podatkowych w naszym kraju. Wypełnia go zdecydowana większość Polaków. Jeśli i Ty jesteś w tej grupie, dowiedz się o nim rzeczy niezbędnych Ci do samodzielnego rozliczenia.

JAK NAJŁATWIEJ WYPEŁNIĆ PITY?

Podatki można rozliczyć teraz na kilka sposobów. Kiedyś trzeba było rozliczać się samemu lub korzystać z usług księgowych i zanosić wypełnione wzory podatkowe do Urzędu Skarbowego osobiście. Dzisiaj można wysłać PIT37 przez Internet i wykorzystać do tego celu aplikacje podatkowe takie jak PIT Program 2012 lub aktywne formularze. Wypełnione wnioski można też wysłać pocztą do Urzędu Skarbowego. Decydując się na rozliczenia online mamy dwie możliwości.

FORMULARZE INTERAKTYWNE PITY 37

Formularze interaktywne podatkowe to nic innego, tylko specjalne arkusze kalkulacyjne przygotowane do obliczania deklaracji podatkowych. Aktywne wnioski wyglądają dokładnie tak samo jak tradycyjne wzory PIT 2012. Wystarczy posiadać PIT-11 od swego pracodawcy i na jego podstawie wypełnić określone pola. Aktywny formularz automatycznie przeliczy wszystkie dane i wpisze je w odpowiednie rubryki formularza. Gotowy wniosek można wydrukować bądź wysłać do Urzędu Skarbowego droga elektroniczną.

PROGRAM ROZLICZENIOWY

Aplikacje podatkowe, podobnie jak aktywne formularze PIT za rok 2012, działają w obrębie rządowego projektu e-Deklaracje. Programy tego typu pozwalają wypełnić wnioski podatkowe każdemu podatnikowi bez względu na jego faktyczną wiedzę na temat systemu podatkowego.

 • Kalkulator PIT

Kolejna z funkcji programu podatkowego, która przelicza wszystkie podane dane i wpisuje je we właściwe rubryki w formularzu.

 • Kreator podatkowy

Funkcja Kreatora PIT przeprowadza podatnika przez cały proces wypełniania deklaracji podatkowej. Kreator zadaje podatnikowi kilka prostych pytań, na podstawie których określa rodzaj wypełnianego PITa oraz wysokość dochodów, składek i rodzaje ulg, z których podatnik zamierza skorzystać.  W przypadku PIT-37 szystkie informacje podatnik czerpie z PIT-11.

Program PIT2012 pozwala nie tylko szybko i sprawnie rozliczyć deklaracje podatkowe. Dzięki aplikacji można również wysłać dowolny formularz podatkowy, w tym PIT 37, do Urzędu Skarbowego przez Internet.  Ministerstwo Finansów weryfikuje każdy druk i w przypadku prawidłowego nadesłania wzoru, wysyła na konto podatnika Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które jest jedynym dowodem na nadesłanie PITa do Urzędu Skarbowego.

PIT 37 – DLA KOGO?

Biorąc się za rozliczanie podatku, warto zorientować się, do jakiej grupy podatników się przynależy. Deklarację PIT 37 wypełniają osoby, które uzyskały dochody z tytułu:

 • Emerytury
 • Renty krajowej
 • Pracy w ramach umowy o prace, zlecenie i dzieło
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 • praw autorskich
 • Zasiłków

Ostateczny termin

Ostateczny termin składania deklaracji mija 30 kwietnia 2013 roku.

ULGI PODATKOWE

Rozliczając się z wniosku PIT 37 za rok podatkowy 2012 warto pamiętać o ulgach podatkowych i innych odliczeniach. Dzięki temu można zmniejszyć wysokość należnego podatku. Jakie ulgi można odliczyć od PITu?

 • ulgę na Internet
 • prorodzinną
 • ulgę dla samotnie wychowujących dzieci
 • odsetkową (PIT/2K dla rozpoczynających ulgę odsetkową oraz PIT/D dla kontynuujących)
 • rehabilitacyjną